Mua Bán Tên Miền

Seeds & Tools

Healthy Foods

Friday, 30 October 2015

Trồng rao mùi trong nước

Rau mùi
Nếu đặt nhánh rau mùi trong cốc nước, chúng sẽ phát triển thành cây. Ươm đến khi rễ đủ dài, trồng rau vào chậu đất. Đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng, cung cấp đủ
nước. Rau sẽ mọc rất tốt sau khoảng một tháng.

0 comments:

Post a Comment